facebook profiel Tanja Stigter - Kindertherapeutmail Tanja Stigter - Kindertherapeut

MODULES & TARIEVEN

Het kind stelt samen met zijn ouder(s)/verzorgers een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen. Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. De trainingen zijn geen vervanging voor een dyslexiebehandeling. Het is aan te raden om goed te overleggen met de coach als u een training gelijktijdig met een dyslexiebehandeling wilt doen. Dit om te voorkomen dat de belasting voor het kind te zwaar wordt en er sprake kan zijn van gebruik van verschillende termen waardoor verwarring kan ontstaan.

Algemeen

Mindset
Bepaal zelf hoe je je voelt door anders te denken. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.Taal

Woordspelling
Leer de belangrijkste spellingsregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, eind d of t, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes.


Werkwoordspelling
Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. kofschip!Rekenen

Breuken
Van 'wat is een breuk' tot 'rekenen met breuken': gelijknamig maken, optellen/aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vereenvoudigen.


Breuken, procenten, kommagetallen
Krijg alle vriendengroepen op een rijtje: het beeld en de bijbehorende breuken, procenten en kommagetallen (decimalen).


Maten/gewichten
Van kilogrammen en kilometers naar milligrammen en millimeters. Van het beeld naar de rekensommen.


Klokkijken analoog en/of digitaal
Grip op de tijd. Kies uit analoog en/of digitaal.


Tafels
Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.


Optellen/aftrekken
Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, tellen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.


Op maat


Algemene coaching met hulp van het paard. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van diverse executieve functies (leervoorwaarden) zoals emotieregulatie, werkgeheugen, doelgerichtheid e.d. Ook ouderbegeleiding valt hieronder. Soms kunnen kinderen pas weer in beweging komen als ouders hun eigen vraagstuk hebben uitgewerkt. U kunt met de coach afstemmen aan welke leerdoelen wordt gewerkt. Hiervoor wordt een plan op maat gemaakt.

Elke sessie duurt anderhalf uur en kost € 75,-. Voor de Op maat sessies kunnen coaches andere, eigen tarieven hanteren. De meeste ouders betalen deze vorm van begeleiding zelf. Net als huiswerkbegeleiding of remedial teaching. Soms is ANDERS LEREN MET PAARDEN onderdeel van een sociaal-emotioneel traject waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven. Niet iedere coach heeft een contract met de gemeente. Informeert u daarom bij uw coach wat de mogelijkheden zijn.